دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل

سیدمهدی عبادی

مدیرکل
  • 054 - 33518029
سرپرست اداره کل

وحید نجفی

قائم مقام
  • 054 - 33517240
معاون اداری و مالی

محمدرضا اکبرزاده دلیر

معاون اداری و مالی
  • 054 - 33517240
رسانه جدید

احمدعلی راهداری

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 054 - 33518134
معاون خودکفایی و اشتغال

رمضان پودینه

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 054 - 33504142
رسانه جدید

امیر حسن زاده کیخا

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 054 - 33517817
رسانه جدید

مجیدرضا دهمرده

معاون امور فرهنگی
  • 054 - 33521693