دکمه موبایل منو

ارتباط با استان

 نشانی : زاهدان ، خ امام خمینی غربی ، روبروی ورزشگاه شهید بهشتی ، اداره کل کمیته امداد امام سیستان و بلوچستان
 شماره روابط عمـومی:  33523006- ۰۵۴
 تلفن دبیـرخـانه : ۳۳۵۱۸۰۲۶- ۰۵۴ 
 صندوق پستی:9818617831ارتباط با مدیران استان