دکمه موبایل منو

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

مدیران دستگاه های مختلف استان، به دیدار سلم آبادی مدیرکل جدید کمیته امداد خراسان رضوی آمده و طی نشست با ایشان، ضمن تبریک معارفه، در خصوص زمینه های همکاری فی مابین خود اعلام آمادگی کردند.
عکاس: خلیل مهرآبادی، حسن محمدخانی

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.