دکمه موبایل منو

جلسه شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18

گردهمایی شورای مدیران استان و رئیس ادارات با حضور حجت الاسلام فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و طرح مشکلات موجود در ادارات و درخواست پیگیری توسط آقای فلاحی در مجلس
عکاس: محمد مونسیانی

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 2

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 1

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 3

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 5

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 4

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 6

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 7

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

گردهمایی شورای مدیران استان با حضور نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی 1400/10/18 8

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.