دکمه موبایل منو

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با حضور در خبرگزاری ایمنا، از سردبیر و خبرنگاران این رسانه در همکاری مطبوعاتی و انعکاس خبری رویدادها و عملکرد این نهاد قدردانی کرد. در این دیدار در راستای خدمت رسانی به مددجویان تحت حمایت با مدیرکل کمیته امداد استان مصاحبه اختصاصی انجام شد.1400/09/10
عکاس: عباسی

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 13

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 12

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 11

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 10

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 9

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 8

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 7

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 6

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 5

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰

حضور مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا. 1400/09/10 4

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.