دکمه موبایل منو

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01

نشست توجیهی معاونین و مددکاران کمیته امداد منطقه سیستان با حضور دکتر علی‌اکبری، مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری در زابل برگزار شد.

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 7

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 10

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 3

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 8

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 2

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 1

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 6

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 5

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 9

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 4

پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.