آئین تجلیل از دست‌اندرکاران عملکرد ایجاد اشتغال سال 99-1400/06/21

در آئینی از از دست‌اندرکاران عملکرداشتغال سال 1399 با حضور مدیر کل، قائم مقام،معاون حمایت، معاونت اشتغال و مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد استان سمنان تجلیل شد. این آئین به صورت همزمان در سایر ادارات این نهاد در سراسر استان برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 2

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 18

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 17

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 16

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 15

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 14

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 13

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 12

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 11

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

تجلیل از دستندرکاران اشتغال-1400/06/21 10

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.