نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
عکاس: محسن ایزی

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست صمیمی مدیرکل کمیته امداد استان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین 1400/06/14

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد گلستان با حجت الاسلام والمسلمین شهاب الدین بابا محمدی امام جمعه و اعضای شورای اسلامی نگین شهر دیدار و پیرامون بررسی مشکلات مددجویان و سایر نیازمندان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت های مشترک در راستای فقرزدایی با ایجاد اشتغال و درآمد باثبات برای اقشار نیازمند این شهر گفتگو کرد.
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.