اهدا جهیزیه به نوعروسان با همکاری مجتمع پتروشیمی شیراز 99/12/27

چهل سری جهیزیه با همکاری مجتمع پتروشیمی شیراز به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد اهدا شد.
عکاس: مجید نقوی

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 6

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 7

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 5

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 4

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 3

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 2

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

اهدا جهیزیه به نوعروسان 99/12/27 1

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.