سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 1400/01/10

مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و منطقه کوهمره سرخی سفر کرد.در این سفر از منازل مددجویی و طرح اشتغال بازدید کرد.
عکاس: مجید نقوی

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 14

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 13

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 12

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 11

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 10

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 9

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 8

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 7

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 6

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان خرامه و کوهمره سرخی 5

سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.