نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون هم افزایی در ماه مبارک رمضان 1400/01/16

عیسی بابائی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک در راستای اطعام و تهیه ی بسته های غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ، با سلیمانی فرد مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان ، دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون هم افزایی در ماه مبارک رمضان 1400/01/16

عیسی بابائی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک در راستای اطعام و تهیه ی بسته های غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ، با سلیمانی فرد مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان ، دیدار و گفتگو کرد.
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون هم افزایی در ماه مبارک رمضان 1400/01/16

عیسی بابائی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک در راستای اطعام و تهیه ی بسته های غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ، با سلیمانی فرد مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان ، دیدار و گفتگو کرد.
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون هم افزایی در ماه مبارک رمضان 1400/01/16

عیسی بابائی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک در راستای اطعام و تهیه ی بسته های غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ، با سلیمانی فرد مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان ، دیدار و گفتگو کرد.
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد واداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان پیرامون هم افزایی در ماه مبارک رمضان 1400/01/16

عیسی بابائی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان پیرامون بهره مندی از ظرفیت های مشترک در راستای اطعام و تهیه ی بسته های غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان ، با سلیمانی فرد مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان ، دیدار و گفتگو کرد.
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.