تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-99/01/14

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در احکامی جداگانه، سعید اسعدی را به عنوان معاون امور فرهنگی،حجت عرب را به عنوان معاون اداری و مالی کمیته امداد استان سمنان را با موافقت معاونت‌های فرهنگی واداری مالی کمیته امداد کشور و با نظر به تجارب خوب و سابقه ارزنده در دوران مسؤولیت قبلی،منصوب کردند. در این آئین نیز رحمت‌الله رجبی به‌عنوان رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، محمد ابراهیم یوسفیان به عنوان رئیس اداره کمیته امداد شهرستان مهدیشهر و مقداد محبوبی به‌عنوان رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان منصوب شدند .
عکاس: روابط عمومی

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 1

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 2

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 18

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 23

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 19

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 17

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 16

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 15

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 14

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تجلیل تودیع و معارفه پرسنل کمیته امداد استان سمنان-1400/01/14 13

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.