مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد1400/01/10

مرکز نیکوکاری فراگیر زائران و کارگزاران زیارتی استان البرز به‌منظور ترویج توانمند سازی و درمان، ازدواج و معیشت محرومان افتتاح شد.
عکاس: قربانی فرد

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 10

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 13

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 8

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 7

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 6

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 5

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 4

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 2

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 1

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

مرکز نیکوکاری زائران و کارگزاران زیارتی افتتاح شد 400/1/10 11

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.