مراسم بزرگداشت نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 10

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 14

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 13

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 15

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 12

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 11

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 9

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 8

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 7

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰

مراسم بزرگداشت میلاد نیمه شعبان با حضور ایتام تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی-1400/01/08 6

یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.