دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان-1400/01/07

به مناسبت سال نو مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه دیدار عیدانه کردند.
عکاس: روابط عمومی

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 8

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 7

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 6

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 5

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 4

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 3

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 2

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

دیدار عیدانه، مدیر کل، معاون مشارکت، معاون اداری مالی و رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان با آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان 1

شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.