حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداداستان گلستان به همراه فرماندار شهرستان کردکوی و جمعی از مدیران در برنامه رادیویی خانه دوست واقع در روستای چهارده این شهرستان به منظور پاسخگویی و رفع مشکلات مردمی حضور یافت.
عکاس: روابط عمومی

حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹

حضور مدیرکل کمیته امداداستان گلستان در برنامه رادیویی خانه دوست – 1399/10/24

چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.