توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار - 99/10/22

مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) از سال ۱۳۹۶ با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان با مدیریت منصور جهانگیری که سابقه ۱۵ ساله فعالیت در حوزه‌های اجتماعی، ارتباط با خیرین داشته به‌منظور خدمت‌رسانی به نیازمندان در محله درخت سبز راه‌اندازی گردید. فعالیت بخش اشتغال مرکز نیکوکاری با مجوز رسمی از سال ۱۳۹۷ با تولید صنایع‌دستی، لباس سنتی آغاز گردید است و اکنون تعداد ۱۵ نفر از زنان سرپرست خانوار در دو شیفت کاری مشغول فعالیت می‌باشند.
عکاس: محسن بهرامی

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 2

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 5

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 4

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 3

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 6

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

توجه ویژه مرکز نیکوکاری سیدالشهدا (ع) به اشتغال‌ زنان سرپرست خانوار 7

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

رسانه

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.