دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با امانگلدی ضمیر، فرماندار شهرستان مراوه تپه به منظور پیگیری مسکن محرومان و لوله کشی گاز منازل مددجویان شهرستان مراوه تپه ، دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: روابط عمومی

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

دیدار مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه – 1399/10/22

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.