معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان طی حکمی در مراسم تکریم و معارفه، اسداله اسکندری را بعنوان رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه معرفی و از زحمات وتلاش های بی شائبه محسن خداپرست تقدیر بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹

معارفه رئیس کمیته امداد شهرستان مراوه تپه– 1399/10/22

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.