سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17

رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فن آوری اطلاعات در سفر دو روزه به استان خراسان جنوبی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی ، از نزدیک پروژه های مسکن محرومین را بازدید و در جلسه شورای مدیران ستادی و اجرایی شرکت کردند.
عکاس: محسن برنای تنها

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 1

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 10

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 9

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 8

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 7

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 6

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 5

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 4

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 3

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر دو روزه رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش ، مدیران کل خدمات مددکاری و فناوری اطلاعات کمیته امداد مرکز به خراسان جنوبی 99/10/17 2

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.