سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19

حضور در جمع امدادگران شهرستان جیرفت، حضور در مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه شهرستان جیرفت و تجلیل از عاملان و مؤدیان زکات این شهرستان، بازدید از تعدادی از طرح‌های اشتغال مددجویان جیرفت و حضور در منزل تعدادی از مددجویان این شهرستان ازجمله برنامه‌های سفر یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در روز نوزدهم دی‌ماه به شهرستان جیرفت بود.

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 8

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 11

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 12

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 9

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 10

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 7

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 6

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 5

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 4

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان جیرفت 1399/10/19 3

دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.