تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به منظور برخورداری از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی چهارشنبه 28 آبان‌ماه با حضور سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و علی شیرکانی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 1399/08/28

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.