سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21

شرکت در جلسه و نشست مشترک با رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان جهت انعقاد تفاهم نامه برای ایجاد 2900 فرصت شغلی برای مددجویان و محرومان کرمانی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، شرکت در جلسه و نشست با جهادگران کارآفرین از جمله برنامه های سفر یک روزه حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به استان کرمان بود. 1399/07/21
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 3

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 3

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 2

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 2

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 1

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 1

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 4

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 4

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 6

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 6

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 5

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 5

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 7

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 7

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 9

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 9

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 8

سفر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد به کرمان 1399/07/21 8

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.