جمع آوری زکات 99/7/14

باشروع جمع آوری خرماجلسه شورای زکات بخش بوشکان وکلمه با مودیان ودهیاران وشوراهای روستایی این بخش باحضور مدیرکل ورئیس اداره زکات استان .
عکاس: محمد فلاحت زاده
جمع آوری زکات 99/7/14 5

جمع آوری زکات 99/7/14 5

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جمع آوری زکات 99/7/14 6

جمع آوری زکات 99/7/14 6

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جمع آوری زکات 99/7/14 4

جمع آوری زکات 99/7/14 4

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جمع آوری زکات 99/7/14 3

جمع آوری زکات 99/7/14 3

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جمع آوری زکات 99/7/14 2

جمع آوری زکات 99/7/14 2

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
جمع آوری زکات 99/7/14 1

جمع آوری زکات 99/7/14 1

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.