اهدای بسته های نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 - 99/07/21

با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، 24 هزار بسته نوشت‌افزار تحصیلی در پویش ملی "مشق احسان 3 " به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان هرمزگان اهدا گردید.
عکاس: محسن بهرامی
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  9

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 9

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  2

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 2

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  10

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 10

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  7

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 7

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  6

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 6

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  8

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 8

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  5

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 5

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  4

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 4

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  3

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 3

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3  1

اهدای نوشت‌افزار تحصیلی به دانش آموزان نیازمند در پویش ملی مشق احسان 3 1

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.