پایگاه شور عاطفه ها کردستان 99.6.26

پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در شور عاطفه ها در 10 شهرستان استان کردستان با حضور مدیر کل کمیته امداد، مردم و مسئولین استانی برگزار شد.
عکاس: خبات ملکی
جشن عاطفه کردستان 6

جشن عاطفه کردستان 6

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 13

جشن عاطفه کردستان 13

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 12

جشن عاطفه کردستان 12

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 11

جشن عاطفه کردستان 11

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 10

جشن عاطفه کردستان 10

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 9

جشن عاطفه کردستان 9

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 8

جشن عاطفه کردستان 8

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 7

جشن عاطفه کردستان 7

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 5

جشن عاطفه کردستان 5

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جشن عاطفه کردستان 4

جشن عاطفه کردستان 4

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.