برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12

جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 12 خرداد ماه با موضوع برنامه های سال 99 با حضور مدیرکل، معاونان و مدیران و روسای ادارات شهرستان های مختلف استان برگزار شد
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 1

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 1

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 6

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 6

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 5

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 5

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 10

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 10

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 9

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 9

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 8

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 8

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 7

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 7

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 4

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 4

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 3

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 3

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 2

برگزاری جلسه شورای مدیران کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان 99/3/12 2

دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.