اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10

با هدف کمک به رشد و تعالی دانش‌آموزان به مقاطع عالی تحصیلی و علمی کتاب های کمک درسی توسط کانون فرهنگی آموزشی قلم چی به دانش آموزان تحت حمایت این نهاد اهدا شد
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 3

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 3

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 7

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 7

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 6

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 6

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 5

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 5

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 4

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 4

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 2

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 2

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 1

اهدای کتاب های کمک درسی به دانش آموزان کمیته امداد سیستان و بلوچستان 99/3/10 1

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.