اهدای کمک های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) 99.3.1

مراسم اهدای چهار هزار بسته غذایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نیازمندان با حضور نماینده ولی فقیه و مدیر کل کمیته امداد استان کردستان برگزار شد.
عکاس: خبات ملکی
کمک های ستاد اجرایی امام  2

کمک های ستاد اجرایی امام 2

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  12

کمک های ستاد اجرایی امام 12

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  11

کمک های ستاد اجرایی امام 11

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  10

کمک های ستاد اجرایی امام 10

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  9

کمک های ستاد اجرایی امام 9

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  8

کمک های ستاد اجرایی امام 8

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  7

کمک های ستاد اجرایی امام 7

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  6

کمک های ستاد اجرایی امام 6

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  5

کمک های ستاد اجرایی امام 5

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
کمک های ستاد اجرایی امام  4

کمک های ستاد اجرایی امام 4

پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.