برگزاری «رزمایش همدلی برای ایران همدل» توسط کمیته امداد استان کرمان 1399/02/15

در قالب «رزمایش همدلی برای ایران همدل» طرح های اطعام مهدوی با پخت غذای گرم و توزیع بین نیازمندان و هم چنین توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده بر اثر ویروس کرونا در ماه مبارک رمضان توسط کمیته امداد استان و با همکاری مراکز نیکوکاری، گروه های جهادی و خیران و نیکوکاران برگزار شد.1399/02/15
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 7

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 7

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 22

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 22

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 21

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 21

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 20

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 20

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 19

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 19

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 18

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 18

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 17

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 17

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 16

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 16

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 15

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 15

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 14

برگزاری رزمایش همدلی برای ایران همدل 14

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.