بازدید مشترک سرپرست کمیته امداد استان اصفهان و فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی از مرکز نیکوکاری یوسف زهرا(عج)99/02/28

سرپرست کمیته امداد و فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی ارتش به طور مشترک از مرکز نیکوکاری یوسف زهرا(عج) شهر اصفهان بازدید کردند. در این مرکز نیکوکاری به همت نیکوکاران و خیران آشپزخانه اطعام مهدوی و کارگاه تولید ماسک برپاست. این مرکز نیکوکاری فعال در ماه مبارک رمضان بیش از 60 هزار وعده غذای گرم و سبد کالا تهیه و توزیع کرده است.فرماندهی و کارکنان پدافند هوایی اصفهان هم با تامین نیروی انسانی و ارائه خدمات لجستیکی و پشتیبانی در طرح اطعام مهدوی و رزمایش همدلی و کمک مومنانه به یاری کمیته امداد استان اصفهان شتافتند.99/02/28
عکاس: استکی
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 29

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 29

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 14

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 14

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 16

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 16

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 23

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 23

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 24

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 24

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 25

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 25

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 22

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 22

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 26

همکاری كمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 26

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 28

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 28

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 30

همکاری کمیته امداد اصفهان و پدافند هوایی ارتش در طرح اطعام مهدوی اصفهان 4 30

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.