انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان طی مراسمی کمیته امداد استان همدان را به‌عنوان دستگاه شاخص در توسعه سند راهبردی و عملیاتی استان همدان معرفی کرد و از مدیرکل کمیته امداد استان همدان تجلیل و قدردانی به عمل آورد.
عکاس: مونسیان
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 5

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 5

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 7

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 7

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 3

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 3

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 6

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 6

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 4

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 4

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 2

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 2

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 8

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 8

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 9

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 9

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 10

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 10

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 1

انتخاب کمیته امداد استان همدان به‌عنوان دستگاه شاخص - 1399/02/26 1

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.