افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21

برای اولین بار در سطح استان سیستان و بلوچستان مرکز نیکوکاری اصناف در شهرستان زاهدان با حضور مدیرکل کمیته امداد، مدیر بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، سرپرست توسعه مشارکت های مردمی, رییس اداره ی سه کمیته امداد، رییس اداره ی یک کمیته امداد و رییس اداره ی چهار کمیته امداد این شهرستان و سایر مسئولان این نهاد افتتاح و به بهره برداری رسید.
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 11

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 11

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 10

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 10

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 6

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 6

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 3

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 3

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 1

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 1

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 9

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 9

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 8

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 8

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 7

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 7

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 5

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 5

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 4

افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف زاهدان 99/2/21 4

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.