برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای کمک به نیازمندان و فقرا همزمان با ماه مبارک رمضان رزمایش بزرگ همت_جوانانه کمک_مومنانه با همکاری و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بسیج ورزشکاران و پایگاه شهدای ورزشکار استان و مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان در محل سالن ورزشی بانوان دهکده المپیک زاهدان برگزار شد.
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 14

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 14

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 13

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 13

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 12

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 12

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 11

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 11

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 10

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 10

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 9

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 9

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 8

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 8

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 7

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 7

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 6

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 6

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 5

برگزاری رزمایش بزرگ همت جوانانه کمک مومنانه در شهرستان زاهدان 99/2/18 5

پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.