بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9

فریبا برنایی بجد مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده ی استانداری سیستان و بلوچستان با حضور سیدمهدی عبادی مدیرکل کمیته امداد استان، شهرام فیروزی جهانتیغ رییس اداره امور طرح های خودکفایی کمیته امداد استان ، رییس اداره یک کمیته امداد شهرستان زاهدان از روند اجرای طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی این نهاد بازدید کردند.
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 2

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 2

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 6

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 6

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 4

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 4

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 1

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 1

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 5

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 5

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 3

بازدید مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان از طرح های اشتغال زایی بانوان مددجوی زاهدان 99/2/9 3

سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.