توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان99/2/7

سید مهدی عبادی مدیرکل کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان به همراه قائم مقام، سرپرست توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان، روسای ادارات کمیته امداد شهرستان زاهدان و سایر مسئولان این نهاد از مراکز اطعام مهدوی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان بازدید کرد.
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 1

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 1

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 3

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 3

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 2

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 2

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 6

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 6

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 5

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 5

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 4

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 4

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 9

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 9

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 8

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 8

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 7

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 7

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 15

توزیع اطعام گرم در بین نیازمندان سیستان و بلوچستان در روز اول ماه رمضان 99/2/7 15

یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.