آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4

رزمایش بزرگ کمک مومنانه با هدف کمک به نیازمندان و مستمندان استان در آستانه ماه مبارک رمضان در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 15

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 15

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 17

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 17

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 16

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 16

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 14

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 14

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 13

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 13

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 12

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 12

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 11

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 11

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 10

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 10

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 9

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 9

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 18

آغاز رزمایش کمک مومنانه در سیستان و بلوچستان 99/2/4 18

شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.