راه اندازی مرکز اطعام مهدوی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4

طرح اطعام مهدوی با همکاری مساجد، موسسات، خیریه ها، موکب‌های اربعینی، مراکز نیکوکاری، هیات‌های مذهبی و گروه‌های جهادی جهت پخت غذای گرم و توزیع بین نیازمندان همزمان با ماه مبارک رمضان اجرا می شود.
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 5

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 5

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 1

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 1

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 2

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 2

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 3

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 3

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 12

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 12

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 11

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 11

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 10

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 10

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 9

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 9

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 8

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 8

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 7

راه اندازی مرکز اطعام مهدی جهت پخت غذای گرم در ماه مبارک رمضان 99/2/4 7

پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.