ازدواج آسان 1398/12/05

17 جهیزیه توسط یکی از نیکوکاران به هزینه 300 میلیون تومان تهیه و به مددجویان کمیته امداد منطقه دو شهرکرد اعطا شد.
عکاس: سپیده شفیعی نژاد
ازدواج آسان 1398/12/06 8

ازدواج آسان 1398/12/06 8

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 1

ازدواج آسان 1398/12/06 1

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 2

ازدواج آسان 1398/12/06 2

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 3

ازدواج آسان 1398/12/06 3

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 6

ازدواج آسان 1398/12/06 6

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 7

ازدواج آسان 1398/12/06 7

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 5

ازدواج آسان 1398/12/06 5

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
ازدواج آسان 1398/12/06 4

ازدواج آسان 1398/12/06 4

دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.