دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان ریگان 1398/07/09

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان در سفر به شهرستان ریگان ضمن عیادت از دانش آموزش بیمار یعقوب سابکی و اهداء بسته های لوازم التحریر و بن پوشاک بین دانش آموزان مناطق محروم این شهرستان و هم چنین دیدار با سالمند تحت حمایت کمیته امداد ریگان از طرح اشتغال مددجوی این شهرستان نیز بازدید کرد. 1398/07/09
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 5

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 5

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 8

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 8

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 7

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 7

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 6

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 6

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 4

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 4

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 3

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 3

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 2

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 2

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 1

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 1

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 11

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 11

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 12

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان ریگان 1398/07/13 12

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.